Shop Mobile More Submit  Join Login
Twilight couple by leejun35 Twilight couple by leejun35
Hi dears!!

It's long time I didn't post anything huh :D I've been busy and my computer has a big problem >.< Lucky that it's okay now :D


-----
another fanart of Twilight :love:

Hope you like it ^_^
and
have a nice day :hug:
Add a Comment:
 
:iconpaintmotives:
paintmotives Featured By Owner Feb 3, 2014  Hobbyist Digital Artist
so realistic <3 <3
Reply
:iconlirin105:
Lirin105 Featured By Owner Dec 9, 2012
Fantastic work, I love it!
Reply
:iconvanhao:
vanhao Featured By Owner May 23, 2012
wow feature
Reply
:iconbadonion:
BadOnion Featured By Owner May 5, 2012
very good work! :D
Reply
:iconradenkomvis:
Radenkomvis Featured By Owner Jan 14, 2012  Hobbyist General Artist
like a photograph!!!
Reply
:iconkrusttyhbenyh:
KrusttyhBenyh Featured By Owner Aug 11, 2011  Student Traditional Artist
amazing how you paint the hair! great!
Reply
:iconhalina19:
halina19 Featured By Owner Jul 1, 2011
wow :)
Reply
:iconleejun35:
leejun35 Featured By Owner Jul 3, 2011   Digital Artist
Thank you :hug:
Reply
:iconhalina19:
halina19 Featured By Owner Jul 8, 2011
you're welcome ;)
Reply
:iconkirsty2010dodgs:
Kirsty2010dodgs Featured By Owner Jun 29, 2011
That is amazing XD
Reply
:iconleejun35:
leejun35 Featured By Owner Jul 3, 2011   Digital Artist
Thank you :hug:
Reply
:iconnodiamonds:
NoDiamonds Featured By Owner Dec 17, 2010
This is really amazing, I thought it was a photograph and had to do a double take before I realized it wasn't. Really cool :clap:
Reply
:iconleejun35:
leejun35 Featured By Owner Dec 18, 2010   Digital Artist
Thank you so much :iconuhuplz:
hihi, this is one of my best drawing ever :iconfinallyplz:
Reply
:iconnodiamonds:
NoDiamonds Featured By Owner Dec 18, 2010
you're welcome :D this really is amazing :D
Reply
:icontwi-fan07:
Twi-Fan07 Featured By Owner Jul 14, 2010
This is amazing. You did a great job.
Reply
:iconleejun35:
leejun35 Featured By Owner Jul 15, 2010   Digital Artist
Thank you so much :la:
Reply
:iconxalicexkittehx:
xAlicexKittehx Featured By Owner Jul 1, 2010
this is freakin awesome!!
Reply
:iconleejun35:
leejun35 Featured By Owner Jul 2, 2010   Digital Artist
Thank you :hug:
Reply
:iconyaiden:
Yaiden Featured By Owner Apr 17, 2010   Digital Artist
the hair :love: awesome!
Reply
:iconpurediamondlight:
PureDiamondLight Featured By Owner Feb 22, 2010
I love this!!! I have a charcoal drawing of this same scene [link]
which I love, but nothing can quite replace colour... and you've used wonderful colours here. Well done! :hug:
Reply
:iconleejun35:
leejun35 Featured By Owner Feb 23, 2010   Digital Artist
Thank you so much :hug:
I've check your work, it's awesome :dummy:
Reply
:iconpurediamondlight:
PureDiamondLight Featured By Owner Feb 24, 2010
:woohoo: thank you!! :D :D
Reply
:iconchach2990:
chach2990 Featured By Owner Jan 24, 2010
LOVE
Reply
:iconleejun35:
leejun35 Featured By Owner Jan 25, 2010   Digital Artist
Thank you :hug:
Reply
:iconbamitsmaxeen:
bamitsmaxeen Featured By Owner Dec 22, 2009  Student Traditional Artist
This is amazing. Fav for sure ^^.
Reply
:iconsabrina628:
SABRINA628 Featured By Owner Dec 20, 2009
Love it!!!!!
Reply
:iconsapphireyuriko:
sapphireyuriko Featured By Owner Dec 15, 2009
I am really amaze with your coloring skills especially the hair *O* Looks so detail
Reply
:iconleejun35:
leejun35 Featured By Owner Dec 16, 2009   Digital Artist
Thank you so much :hug:
Reply
:iconbeautiful-lie78:
Beautiful-lie78 Featured By Owner Dec 10, 2009
MMM they are beautiful aboth
Reply
:iconredandstill2009:
redandstill2009 Featured By Owner Dec 8, 2009
fuckingggggggggggggggggggggggggggggggggg gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg gg! amazing!
Reply
:iconleejun35:
leejun35 Featured By Owner Dec 8, 2009   Digital Artist
oh hihi, thank you ^_^
Reply
:iconredandstill2009:
redandstill2009 Featured By Owner Dec 10, 2009
hi.ur welcome!:airborne:
Reply
:icongreatufo:
GreatUFO Featured By Owner Dec 3, 2009  Hobbyist Traditional Artist
cả ngày hôm qua ngồi lớ p tiếng anh để bàn coi anh này đẹ p giai chỗ nào nhá~
Reply
:iconleejun35:
leejun35 Featured By Owner Dec 3, 2009   Digital Artist
Dep nhat o cho con mat i :P
Reply
:icongreatufo:
GreatUFO Featured By Owner Dec 3, 2009  Hobbyist Traditional Artist
để hôm nay chạy lại coi thử. Ở thư viện có cái poster kẹ p trong quyển new moon rõ to~
Reply
:iconleejun35:
leejun35 Featured By Owner Dec 3, 2009   Digital Artist
ờ hờ, bà nên coi kĩ lại cai Twilight, đẹ;p vãi hahah :P
Mình bị chết bởi đôi mắt giết người của bạn í đấy :D
Reply
:icongreatufo:
GreatUFO Featured By Owner Dec 3, 2009  Hobbyist Traditional Artist
hôm nay đã banh mắt anh trong poster để nhìn. Uhm, sẽ coi phim ( cho đỡ phải đọc truyện ) sau~

chà phải chi lớ p có máy tính hay FB còn hoạt động, share cho cả lớ p hình của bà vẽ thì hay biết mấy~
Reply
:iconleejun35:
leejun35 Featured By Owner Dec 3, 2009   Digital Artist
Chà, có người quảng cáo dùm mình thía này hay thế :D :D
Dù hông có máy tính mà bà có lòng thía là tui vui òi ^_^
Thank you~~
Reply
:icongreatufo:
GreatUFO Featured By Owner Dec 3, 2009  Hobbyist Traditional Artist
tại chủ đề đang là anh ED đẹ p giai chố nào :P
Reply
:iconleejun35:
leejun35 Featured By Owner Dec 3, 2009   Digital Artist
Chủ yếu là đẹ;p ở tấm lòng cô ạ :P Chứ đẹ p giai ngòai đường thiếu j :D
Reply
(1 Reply)
:iconyakita60:
Yakita60 Featured By Owner Nov 25, 2009
:love::heart::love:
Reply
:icontn-studio:
TN-Studio Featured By Owner Nov 19, 2009
Oh gosh! How did you paint the hair, it looks amazing :la:!?!
Chỉ em với :iconyayzplz:!!!
Reply
:iconleejun35:
leejun35 Featured By Owner Nov 19, 2009   Digital Artist
Oh can you speak Vietnamese?

hihihi, that's the hair I've spent too much time on it. And I really happy with the result :D

Bởi vì mình vẽ từng sợi tóc mà :D Dùng SAI để vẽ mí thứ nì dễ hơn photoshop ^^
Reply
:icontn-studio:
TN-Studio Featured By Owner Nov 20, 2009
of course!!
thanks for the tips :iconthatscuteplz:!
còn màu tóc là dựa vào mình phải không?
Reply
:iconleejun35:
leejun35 Featured By Owner Nov 21, 2009   Digital Artist
:D
màu thì nên tô từ màu trung bình, rồi thêm màu tối, thêm màu sáng vào :D
Good luck :D
Reply
:icontn-studio:
TN-Studio Featured By Owner Nov 22, 2009
Thanks XD!!!
Reply
:iconcreamydoll:
creamydoll Featured By Owner Nov 2, 2009   Writer
-O- WOW!
Reply
:iconleejun35:
leejun35 Featured By Owner Nov 2, 2009   Digital Artist
Thanks :hug:
Reply
:iconcreamydoll:
creamydoll Featured By Owner Nov 2, 2009   Writer
aiya .. i dont hug ^-'
but ur welcome
Reply
:iconleejun35:
leejun35 Featured By Owner Nov 3, 2009   Digital Artist
:D
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 9, 2009
Image Size
551 KB
Resolution
1000×945
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
16,052 (2 today)
Favourites
363 (who?)
Comments
104
Downloads
6,398
×